logo
Οργανισμός Αστικών
Συγκοινωνιών Θεσσαλονίκης
Επεξεργασία Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα από τον ΟΑΣΘ

Δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα που αναγράφονται στο παρόν έντυπο, τυγχάνουν επεξεργασίας από τον ΟΡΓΑΝΙΣΜΟ ΑΣΤΙΚΩΝ ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Ο.Α.Σ.Θ. με ΑΦΜ 091274700, σύμφωνα με τις διατάξεις του Γενικού Κανονισμού Προστασίας Δεδομένων (ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) 2016/679), ανά περίπτωση, για την εκπλήρωση των εννόμων υποχρεώσεων του υπευθύνου επεξεργασίας, (άρθρο 6 παρ. 1 εδ. γ’ ΓΚΠΔ) και την επίτευξη των εννόμων συμφερόντων του (άρθρο 6 παρ. 1 εδ. στ’ ΓΚΠΔ). Τα δεδομένα αυτά ενδέχεται να τύχουν επεξεργασίας και από και από τρίτες αρχές (Α.Α.Δ.Ε., Δ.Ο.Υ.) σε περίπτωση που δεν αποπληρωθεί εντός 60 ημερών το οφειλόμενο χρηματικό ποσό το οποίο αναγράφεται στο παρόν. Τα δεδομένα αυτά θα τηρούνται για το εύλογο χρονικό διάστημα των 5 ετών από την ημερομηνία λήξης της προθεσμίας αποπληρωμής του εν λόγω οφειλόμενου ποσού.  Έχετε το δικαίωμα ενημέρωσης, πρόσβασης, διόρθωσης, διαγραφής, περιορισμού της επεξεργασίας καθώς και το δικαίωμα εναντίωσης για την επεξεργασία των δεδομένων σας σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 12 έως 23 του Γενικού Κανονισμού Προστασίας Δεδομένων. Για κάθε πληροφορία σχετικά με την επεξεργασία των προσωπικών δεδομένων σας και τα δικαιώματά σας σχετικά, μπορείτε να υποβάλλετε αίτημα στην διεύθυνση ηλ. ταχυδρομείου: personald@oasth.gr. Κατά κανόνα, το αίτημά σας θα ικανοποιείται, εντός μηνός από την παραλαβή του.