logo
Οργανισμός Αστικών
Συγκοινωνιών Θεσσαλονίκης
Έλεγχος Εισιτηρίου

Ρυθμίσεις Ν.4313/2014 (ΦΕΚ 261 Α) & εφαρμογή της µε αριθ. Α οικ. 45788 / 3552 / 2014 Κ.Υ.Α. Φ.Ε.Κ. 2283/2014

Για τους μετακινούμενους με τα αστικά λεωφορεία του Ο.Α.Σ.Θ.

 •  Οι επιβάτες οφείλουν να καταβάλουν το νόμιμο κατά περίπτωση κόµιστρο (επικύρωση προτυπωµένου εισιτηρίου ή έκδοση εισιτηρίου από το εκδοτικό µηχάνηµα) αµέσως µετά την είσοδό τους στο λεωφορείο, να φυλάσσουν το εισιτήριο σε όλη τη διαδροµή και να το επιδεικνύoυν σε κάθε ζήτηση του εντεταλµένου Ελεγκτή Κοµίστρου του Ο.Α.Σ.Θ
 •  Στους επιβάτες που µετακινούνται, χωρίς την καταβολή κοµίστρου, επιβάλλεται πρόστιµο στο 60πλάσιο των κανονικών ή µειωµένων (αν δικαιούνται) βασικών εισιτηρίων. Το 60πλάσιο των κανονικών βασικών εισιτηρίων επιβάλλεται ως πρόστιµο και στους µετακινούµενους µε µειωµένο εισιτήριο, εάν δεν επιδεικνύουν τα προβλεπόµενα κατά περίπτωση δελτία δικαιούχων µειωµένου κοµίστρου
 •  Η επιβολή του προστίµου γίνεται µε πράξη βεβαίωσης παράβασης των εντεταλµένων Ελεγκτών Κοµίστρου του Ο.Α.Σ.Θ., που νοµίµως διενεργούν τον έλεγχο κοµίστρου.
 • Ο επιβάτης – παραβάτης οφείλει να επιδεικνύει τα στοιχεία της ταυτότητάς του, στον εντεταλμένο Ελεγκτή Κοµίστρου του Ο.Α.Σ.Θ., για την επιβολή προστίμου, αλλιώς ζητείται η συνδροµή Αστυνοµικού Οργάνου, σύμφωνα με τις ρυθμίσεις του Ν.4313/2014 (ΦΕΚ 261 Α).
 • Το ως άνω καθοριζόµενο πρόστιµο, αν δεν εισπραχθεί άµεσα από τον Ελεγκτή Κοµίστρου κατά τη βεβαίωση της παράβασης ή εντός 60 ηµερολογιακών ηµερών απ’ την εποµένη της βεβαίωσης της παράβασης, πενταπλασιάζεται και αποστέλλεται  στην Δημόσια Οικονομική Υπηρεσία (Δ.Ο.Υ.) φορολογίας εισοδήματος του παραβάτη και εισπράττεται κατά τις διατάξεις του ν.δ.356/194 (Α’6) όπως ισχύει , «Κώδικας Είσπραξης Δημόσιων Εσόδων», ως δημόσιο έσοδο.

Η πληρωµή του προστίµου μπορεί να γίνει με τους εξής τρόπους:

α) Επί τόπου, στον Ελεγκτή Κοµίστρου που το επέβαλε

β) Εντός της προθεσμίας των εξήντα ημερών που ορίζεται από νόμο και στο ύψος της αξίας που περιγράφεται παραπάνω, στο Ταµείο του Ο.Α.Σ.Θ. (3ος όροφος, Αλ. Παπαναστασίου 90, Τ.Κ. 546 44 Θεσσαλονίκη), τις εργάσιµες ηµέρες (Δευτέρα έως Παρασκευή) και από 07:30 έως 14:00
γ) Με απευθείας κατάθεση σε τραπεζικά καταστήματα ή με χρήση ηλεκτρονικής τραπεζίκης (e-banking), στους παρακάτω λογαριασμούς του ΟΑΣΘ:

Σημαντικό: Για την κατάθεση ποσού που αφορά σε πρόστιμο, ο καταθέτων θα πρέπει να αναφέρει στο πεδίο ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΑ: το ονοματεπώνυμο του παραβάτη και τον αριθμό προστίμου

 • ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ:
  • GR54 0110 2100 0000 2100 0464 004    
 • ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ:
  • GR76 0172 2020 0052 0201 3722 366
 • ALPHA BANK:
  • GR41 0140 7000 7000 0200 2012 395
 • EUROBANK:
  • GR51 0260 0300 0009 6020 0357 451
 • ΑΤΤΙCA BANK:
  • GR55 0160 4660 0000 0008 4869 988

δ) Μέσω των ΕΛ.ΤΑ. µε ταχυδροµική επιταγή, όπου θα αναγράφεται απαραίτητα ο αριθµός της παρούσας πράξης, το ονοµατεπώνυµο και η διεύθυνση του παραβάτη. (Με την παραλαβή της ταχυδροµικής επιταγής των ΕΛ.ΤΑ. από τον Ο.Α.Σ.Θ., θα στέλνεται στον υπόχρεο η σχετική απόδειξη είσπραξης).